De Republikein

Abonnementen

Jaarabonnementen (4 nummers) € 38,95

Studentenabonnement (4 nrs, tot 27 jaar) € 25,–

Losse nummers € 10,90

Aan een jaarabonnement in het buitenland zijn, naast de kosten voor het abonnement, ook verzendkosten verbonden. Neem hierover contact op met de abonnementenadministratie.

Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven, met vermelding van het oude en nieuwe adres en het nieuwe telefoonnummer. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven, uiterlijk 6 weken voor de volgende betalingsdatum.


Abonnementenadministratie

Virtùmedia

t.a.v. De Republikein

Postbus 595

3700 AN Zeist

E-mail: klantenservice@virtumedia.nl

Telefoon: 085-0407400.


Redaktieadres:

De Republikein

Postbus 595

3700 AN Zeist

redactie@derepublikein.nl


Zelf een artikel schrijven?

Raadpleeg eerst de wenken voor auteurs op de site.


Adverteren:

info@virtumedia.nl


Tijdschrift voor de betrokken burger