Over de stichting De Republikein

Stichting De Republikein, opgericht op 3 december 2004, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34216964. Het RSIN-nummer van de stichting is 814087619, het postadres is Entrepotdok 199, 1018 AD Amsterdam. De doelstelling van stichting De Republikein staat in de statuten als volgt omschreven: 'De stichting heeft ten doel het bevorderen van de uitgave van De Republikein, een tijdschrift op het terrein van democratisch burgerschap en staatkundige vernieuwing'. De stichting probeert dit doel onder andere te bereiken door het vormen van een samenwerkingsverband tussen redactie, schrijvers en initiatiefnemers. In de statuten is uitdrukkelijk opgenomen dat de stichting geen winstoogmerk heeft.


De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
zodat er gunstige aftrekmogelijkheden zijn.


Het bestuur

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van voorzitter dan wel secretaris of penningmeester. De bestuursleden worden niet bezoldigd. Sinds 2015 bestaat het bestuur uit de volgende vijf personen:
Bart Gruson, voorzitter;
Jack Jan Wirken, secretaris;
Paul van der Heijden, penningmeester;
Tamara Buruma, lid;
Jan Herman Reestman, lid.


Beleidsplan 2017-2021

Download hier het beleidsplan 2017-2021.


Verantwoording 2015

Download hier het jaarverslag 2015.
Download hier het financiële jaarverslag 2015.


Verantwoording 2016

Download hier het jaarverslag 2016.
Download hier het financiële jaarverslag 2016.


Verantwoording 2017

Download hier het jaarverslag 2017.
Download hier het financiële jaarverslag 2017.