16 maart 2018

Boeksignalementen

  De verloren zoon Het is niet zo bekend dat Willem van Oranje naast de vaderlandse helden Maurits en Frederik Hendrik nóg een zoon heeft gehad: […]
16 maart 2018

Tegenpolen in de sociaal-democratie

De sociaaldemocratie kent vogels van uiteenlopende pluimage. Neem jhr. Marinus van der Goes van Naters, de flamboyante fractieleider van de PvdA in de eerste naoorlogse jaren. […]
16 maart 2018

De man die Stanley naar Afrika zond

Guikje Roethof schreef de biografie van Gordon Bennett, de Amerikaanse persmagnaat die Stanley naar Afrika stuurde, waarna hij door Leopold II werd geëngageerd voor de Congo-expedities. […]
6 januari 2018

Moeder aller republieken

De onafhankelijkheidsstrijd van de Verenigde Staten in de achttiende eeuw zou je de ‘moeder aller onafhankelijkheidsoorlogen’ kunnen noemen. Dat verzet tegen Londen kreeg al snel ook […]
6 januari 2018

Zwarte bladzijden met tinten oranje

Zou het een modeverschijnsel zijn, een soort zelfhaat om in de geschiedschrijving vooral oog te hebben voor de verfoeilijke kanten van het eigen verleden? Of is […]
29 december 2017

Oranje in de letteren

DE REPUBLIKEIN JAARGANG 13, NR.4, DECEMBER 2017 THEMA: Oranje in de letteren INHOUD VAN DIT NUMMER Koning Felipe VI contra Catalonië – Republiek in aanbouw…. excuses […]
20 juni 2017

Nederlandse kabinetsformatie gebaat bij intuïtieve deadline

Gemiddeld twee keer snel als in Nederland wordt in Duitsland een coalitieregering geformeerd. Politicoloog Peter Bootsma ging op zoek naar de verschillen. Het Nederlandse (in)formatieproces doet […]
20 juni 2017

Wilhelmina lag dwars bij erkenning Sovjet-Unie

Vijfentwintig jaar moest het duren voordat Nederland de Sovjet-Unie als staat wenste te erkennen. Lag het aan de toorn van Wilhelmina, die grote verliezen had geleden […]
20 juni 2017

Dossier – Verborgen kosten koningshuis

DE REPUBLIKEIN JAARGANG 13, NR.2, JUNI 2017 THEMA: Nederland is belastingparadijs voor de miljarden van Oranje INHOUD VAN DIT NUMMER De verborgen kosten van het koningshuis […]