16 maart 2018

Tegenpolen in de sociaal-democratie

De sociaaldemocratie kent vogels van uiteenlopende pluimage. Neem jhr. Marinus van der Goes van Naters, de flamboyante fractieleider van de PvdA in de eerste naoorlogse jaren. […]
29 december 2017

Oranje in de letteren

DE REPUBLIKEIN JAARGANG 13, NR.4, DECEMBER 2017 THEMA: Oranje in de letteren INHOUD VAN DIT NUMMER Koning Felipe VI contra Catalonië – Republiek in aanbouw…. excuses […]
20 juni 2017

Wilhelmina lag dwars bij erkenning Sovjet-Unie

Vijfentwintig jaar moest het duren voordat Nederland de Sovjet-Unie als staat wenste te erkennen. Lag het aan de toorn van Wilhelmina, die grote verliezen had geleden […]
23 december 2016

De uitzonderingswetten van Oranje

Naast  maar liefst dertig wetten, zijn er nog negen Koninklijk Besluiten (KB), negen ministeriële regelingen, vijf departementale regelingen, drie convenanten, negen brieven, vier privaatrechtelijke contracten en […]
23 december 2016

De brandende kampongs van koningin Wilhelmina

Toeval of niet: zowel het begin als het einde van de periode-Wilhelmina werd gemarkeerd door buitensporig koloniaal geweld. Ten tijde van het aantreden van de jonge […]
22 december 2016

In naam van de Koning

DE REPUBLIKEIN JAARGANG 12, NR.4, DECEMBER 2016 THEMA: Hoe krom is het recht? INHOUD VAN DIT NUMMER Erfopvolging deed de deur dicht Gijs Korevaar: interview met […]
20 september 2016

Boekrecensie: Een departement in oorlogstijd

Tijdens de Duitse bezetting telde Nederland twee ministeries van Justitie: één in Londen met een minister aan het hoofd, één in Den Haag en later Apeldoorn […]
19 september 2016

De 193 dagen van Keizerin Georgina

Woensdag 29 april 1925 was een zwarte dag voor de Oranjes. Die dag moest koningin Wilhelmina in dynastiek opzicht haar meerdere erkennen in Georgina Mosselmans uit […]
19 september 2016

De koningin van de ingezonden brief

Henriette Boas (1911-2001) maakte vooral naam als koningin van de ingezonden brief. Ze schreef er duizenden en op menige redactie werd een diepe zucht geslaakt als […]