‘Zakenmissies lukken beter zonder koning’
20 juni 2017
Vorsten zonder zoon
20 juni 2017
Toon alles

Wat niet weet…

Tekst: Hans Maessen

 

Het NRG is niet meer. Op 13 mei 2017 is op de voorjaarsvergadering in Utrecht besloten tot een fusie met het Republikeins Genootschap en overname van die naam voor onze vereniging; belangrijke stappen voor de toekomst van het republikanisme in Nederland.

Na jaren van verwijdering is de republikeinse familie eindelijk een stuk dichter bij elkaar.

Die stap heeft niet alleen een grote symbolische waarde, maar ook buitengewoon praktisch nut: door ‘met een mond te praten’ krijgen we simpelweg sneller aandacht in de media en bij opiniemakers en zijn wij uiteindelijk in staat om beter het brede publiek te bereiken. Zo maken wij een goede kans om de communis opinio in Nederland te wijzigen en het republikanisme te propageren.

We hebben een behoorlijke weg te gaan, zo blijkt uit een tweetal ‘schoonheidswedstrijden’ rond koningsdag. Grof gezegd is volgens onderzoekers van 1Vandaag en het Reformatorisch Dagblad bijna een kwart van de bevolking overtuigd orangist. Een even groot deel van de Nederlanders zegt republikein te zijn. De overgrote meerderheid echter zegt geen idee te hebben of voorlopig geen belangrijke aanpassingen in het staatsbestel te verlangen.

Dat bijna 50 procent zich geen mening kan vormen is opvallend. Het duidt op een enorm kennisgebrek over monarchie en republiek. Het biedt ook een grote kans. Immers, in gesprek met onwetenden zijn wij met logica (versus de ‘emotie’ rond de koninklijke familie) in staat om mensen te overtuigen. Het is onze taak om onze argumenten veel vaker te laten horen in de media en online.

Afgelopen maanden heeft het bestuur van onze vereniging uitvoerig gesproken over de toon in dit debat. Moeten we ons richten op misstappen van Willem Alexander en zijn familie, en kunnen wij het beste de Oranje-agenda volgen? Of dienen we een eigen positieve boodschap te verspreiden en moeten we meer dan alleen over monarchie vooral ook over de meerwaarde van de republiek naar buiten treden?

Die tweede aanpak heeft mijn voorkeur. Toegegeven, het is makkelijker om aandacht te krijgen bij koninklijke excessen – vooral bij aanblijvende berichten over fiscale deals van onze vorsten en de schandalig hoge betalingen aan het paleis. Een eigen, uitgesproken democratisch, geluid echter heeft een langere houdbaarheid en is vele malen meer inspirerend.

‘Wij moeten af van het beeld van club van boze oudeheren, maar vooral een vereniging van idealen zijn’, aldus een van de aanwezigen. Ik ben het daar mee eens. Meer dan alleen onze kritiek op de Oranjes, moeten wij bekend worden met onze wens dat iedereen in staat moet zijn om staatshoofd te worden. Met ons streven naar een samenleving waarin iedereen voor de wet gelijk is.

 

Hans Maessen is voorzitter van het Nieuw Republikeins Genootschap