Financieel Jaarverslag Stichting De Republikein 2018

Financieel Jaarverslag 2018

Balans per 01-01-2018
Liquiditeit:
Triodos Bank 2.037,84
Nog te betalen kosten -1.726,08
________
Totaal 311,76

Balans per 31-12-2018
Triodos Bank 1.898,05
Nog te betalen kosten -1.726,16
_________
Totaal 171,89

Inkomsten 2018

Donatie € 15,00
Subsidie RG € 2.000,00
Bijdrage RG in activiteitenkosten € 117,50
Losse verkoop tijdschrift De Republikein € 85,00
____________
Totaal € 2.217,50

Uitgaven 2018

Bijdrage aan exploitatie tijdschrift De Republikein € 1.700,00
Redactiekosten € 324,20
Activiteitenkosten € 210,00
Publiciteitskosten € 0,00
Bestuurskosten € 0,00
Bankkosten € 123,17 ___________
Totaal € 2.357,37

Verlies 2018 € 139,87

Toelichting
Het afgelopen jaar werd financieel gezien gekenmerkt door een zeer mager budget voor de stichting. De donaties liepen niet meer op en ook leverde onze nauwere samenwerking met het RG niet datgene op waarop wij gehoopt hadden, een collectief abonnement voor de leden van het RG. Gelukkig bleef het Republikeins Genootschap het tijdschrift De Republikein wel steunen met een subsidie van € 2.000,00 en zelfs met een wat hoger bedrag voor het komende jaar. Maar toch heeft de stichting ook dit jaar een verlies geleden, zij het een paar honderd euro minder dan in 2017. Ik kan dus alleen maar herhalen wat ik hier vorig jaar schreef dat we opnieuw zullen moeten proberen donoren voor ons tijdschrift te vinden. En daarnaast moeten we wellicht meer aandacht gaan besteden aan de publiciteit voor ons tijdschrift.

Paul van der Heijden, penningmeester