Protest tegen het regeringsbeleid inzake Covid-19 in Den Haag, maart 2021.

Ju, ju, wat een grof volkje: Hoe epidemische stupiditeit een biologisch massavernietigingswapen wordt

Tekst René Zwaap

Als het gaat om de vraag waarom het zo hopeloos lijkt mis te gaan met Nederland wordt de schuld in de regel gelegd bij de politiek, de ambtenarij, het onderwijs dan wel de media. Als republikeinen plegen we ook de monarchale staatsvorm als boosdoener aan te wijzen. Daarbij wordt een hoogst complicerende factor discreet onder het tapijt geveegd: de steeds ondraaglijker wordende stupiditeit van het Nederlandse volk zelf. Goed, je kunt zeggen dat die stupiditeit de optelsom is van het falen der voornoemde instituties, maar  daarmee lijkt het verhaal niet compleet. Er zit iets ongenaakbaar autonooms aan de epidemische domheid die het land in de ban houdt.  Stupiditeit schijnt nu de laatste bindende factor van de natie.

‘Ju ju, want een grof volkje’ , schreef Lodewijk van Deyssel over de Belgische buren, maar inmiddels is deze kwalificatie veel beter toepasbaar op de autochtone bevolking, en zeker voor de bloem der natie.  Symbolisch voor de collectieve brain drain waaraan deze lijkt te lijden was een actie van een groep Nederlandse jongeren op vakantie op een Grieks eiland dat brede publiciteit in Europa trok. Ze gingen daar aan de haal met een bus van het gemeentelijk vervoerbedrijf en reden ladderzat en knetterend van de feestpillen op het eiland rond terwijl ze hun blote gat voor de ruiten hielden. Lachen man!

Van een aanstootgevende domheid getuigt ook de brede protestbeweging die gestalte heeft gekregen tegen het regeringsbeleid inzake de bestrijding van het kroonvirus Corona. Nu blinkt dat beleid zelf al niet uit in doordachtheid. Het kabinet had er bijna een jaar voor nodig om erachter te komen dat een mondkapje toch handig is bij het indammen van de pandemie en qua prikken met een vaccin bungelt Nederland nu ergens onderaan de wereldranglijst . Maar de protestbeweging die zich onder auspiciën van ‘s land opperwappie Willem Engel meester maakt van de grote parken der steden tart werkelijk alle verbeelding. Kermend dat zij verzetstrijders zijn tegen een totalitaire politiestaat eisen de demonstranten het recht op zoveel mogelijk kwetsbare mensen om zeep te helpen. Hun domheid heeft de potentie van een biologisch massavernietigingswapen. Trillend van verontwaardiging geven zij interviews via hun eigen kanalen op de sociale media waarin zij ‘survival of the fittest’ bepleiten zodat zij fijn door kunnen gaan met elkaar knuffelen. Het nieuwe nazisme wordt verpakt onder een knotje en in esoterische feel good-praatjes.  De tv-journaals zijn als gevolg van het nationale coronadrama inmiddels veranderd in  freak shows.

Die overgefelijke domheid kan niet anders dan politieke consequenties hebben. Dat blijkt ook wel uit het resultaat van de recente Kamerverkiezingen.  Als over een paar jaar onder het eerste kabinet Baudet de zoveelste virusgolf de Nederlandse bevolking heeft gedecimeerd, en de Duitse bondsregering is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Nederland tegen ‘die Holländische Grippe’, moeten we niet raar  staan te kijken als op een dag de gehele koninklijke familie in zijn geheel naar den vreemde blijkt uitgeweken. Wie wil uiteindelijk staatshoofd zijn van een gekkenhuis?

Uit de april-editie van De Republikein, tijdschrift voor politiek, cultuur, recht & burgerschap. Zie voor de verdere inhoud van dit nummer deze link.