Stichting De Republikein

Activiteiten

Financieel overzicht Stichting De Republikein 2022

Toelichting De Stichting heeft een zakelijke rekening bij Triodos Bank, rek. no. NL83 TRIO 0198 0774 91. Het afgelopen jaar bleef de financiƫle positie van de stichting precair. De donaties namen noch in grootte noch in omvang toe. De...