Over De Republikein

Achtergrond

Algemene Centrale Vergadering in Den Haag, 1795

Is de monarchie in welke vorm dan ook verenigbaar met een samenleving op democratische grondslag? Waarom worden goedwillende politici en bestuurders zo vaak ongenaakbare regenten? Waarom keren zo veel mensen zich af van het door henzelf gekozen bestuur? Wat gebeurt er met Nederland naarmate Europa verder een wordt, en wat gebeurt er met Europa? Welke gevaren bedreigen onze duurbevochten rechten en vrijheden, en wat is daartegen te doen? Dat zijn maar een paar van de vragen waar De Republikein, tijdschrift voor de ware democraat over gaat.

Er bestaan over wat democratie inhoudt en over hoe onze samenleving er uit zou moeten zien bijna evenveel opvattingen als er Nederlanders zijn. Maar over een ding moeten alle democraten het wel eens zijn: geen democratie zonder goed geïnformeerde burgers. Zo goed dat ze zelfstandig kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over rechten en plichten, vrijheden en verboden, en wetten en regels.

Daarover nadenken, vereist een koel hoofd en meer afstand dan de dagelijke en wekelijkse media kunnen bieden. Ver van de waan van de dag voorziet De Republikein vier maal per jaar in die leemte. Ernstig en lichtvoetig, onderzoekend en oneerbiedig, en zowel praktisch als polemisch. De Republikein is een blad vol achtergronden en actuele kwesties, soms onthullend en in elk geval onmisbaar.

Over het tijdschrift

De Republikein werd opgericht in 2005, mede op initiatief van het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG), uit onvrede met het erfelijk koningschap en om de discussie te stimuleren over wat democratisch burgerschap werkelijk inhoudt.

Wenken voor auteurs

'De Republikein, tijdschrift voor politiek, cultuur & burgerschap' stelt haar kolommen graag open voor bijdragen van externe auteurs. Deze stukken hoeven niet per se betrekking te hebben op de discussie over het erfelijk koningschap, alle onderwerpen die raken aan fundamentele hervormingen richting een democratische rechtstaat zijn meer dan welkom, als ook historische artikelen, literaire bijdragen (essay, poëzie, short story), juridische verhandelingen, relevante (auto)biografische notities, profielen, nieuwsberichten, culturele beschouwingen en al het andere dat onze lezers zou kunnen interesseren. Uw bijdragen kunt u ter beoordeling toezenden aan de redactie via redactie@derepublikein.nl, u ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.