Illustratie: Sjoerd de Jong

Professor Karel weet raad (11): In de clinch met de gemeente

Professor Karel beantwoordt  wekelijks brandende kwesties die leven bij zijn achterban over de tentakels van de Deep State. In deze speciale aflevering bindt onze koene wetenschapper de strijd aan tegen het bestuur van zijn gemeente, dat geen middel schuwt om hem het zwijgen op te leggen.

 

Tekst en illustraties: Sjoerd de Jong

 

Geachte P. Karel,

Namens de voorzitter kan ik u meedelen dat de gemeentelijke commissie leefomgeving heeft beslist over uw verzoekschriften d.d. 13 juni j.l.

Aangaande uw verzoek (1126) om uw pand te bedekken met aluminiumfolie, inclusief garage en brievenbus aan de straatzijde, kan ik u mededelen dat dit wordt afgewezen, als zijnde in strijd met artikel 12a van het gemeentelijke reglement inzake brandveiligheid.

Inzake uw verzoek (1127-A) de volgende tekst, ‘HET OFFICIËLE VERHAAL KLOPT NIET’, op uw dak te schilderen in helder witte kapitalen, kan ik u mededelen dat dit wordt afgewezen, als zijnde in strijd met artikel 6 lid 12 van de gemeenteverordening voor het landschap. Uw beroep dat deze tekst geen politieke leuze betreft, maar de volledige naam is van uw woning (hoeve ‘Het klopt niet’) wordt subsidiair verworpen. Immers, wát klopt er dan niet?

Wat betreft uw verzoek (1128-B) om subsidie voor het aantrekken van twee full- time doventolken (v) voor uw YouTube-kanaal kan ik u mededelen dat dit niet aan de gemeentelijke dienst scholing en opleiding dient te worden gericht, maar aan de Rijksoverheid. Ook dit verzoek wordt derhalve afgewezen.

De commissievoorzitter hecht eraan te onderstrepen dat deze beslissingen op generlei wijze zijn beïnvloed door uw eenmansactie voor het gemeentehuis d.d. 24 augustus j.l. waarbij u, gewikkeld in aluminiumfolie, een houten pop van wethouder Onder den Pet heeft verbrand. Een nota voor schoonmaakkosten zal separaat aan u worden verstuurd.

In de hoop u te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

Robbert Zwijgman

Gemeentesecretaris

 

Op de valreep van de Amerikaanse verkiezingen, die de weg moeten vrijmaken voor de internationale vaccinatie-maffia, publiceer ik deze weerzinwekkende reactie van mijn gemeentebestuur, de zoveelste in een lange rij. Ik wil daarmee aantonen hoe cynisch politici ook op lokaal niveau proberen bewustwording bij de bevolking te voorkomen of in de kiem te smoren.

Het zijn zoals we weten allang niet meer alleen de landelijke, maar ook lokale machthebbers die de bevolking, zogenaamd om een pandemie te beheersen, met totalitaire maatregelen klaarstomen voor een trans-humane toekomst. Daarin moeten wij dienen als grondstof (olie en andere lichaamssappen) voor exploitatie en extractie, als eenmaal de andere natuurlijke hulpbronnen zullen zijn uitgeput. Cybertechnologie biedt daarvoor ongekende mogelijkheden. Uw en mijn locatiedata (net name de mijne) worden nu al bijgehouden door het OMT en clandestien gedeeld met de AIVD, NAVO, Interpol en naar ik begrijp geselecteerde buitenlandse inlichtingendiensten.

De arrogantie van de autoriteiten in mijn woonplaats, zich verschuilend achter de gemeentesecretaris, is een zoveelste illustratie van die trend naar totalitaire controle en crowd control, zeg maar gerust hersenspoelerij.

Neem de afwijzing van het volkomen redelijke verzoek mijn dak te sieren met een waarheid als een koe: een groteske inperking van de vrije meningsuiting. Worden spreuken als ‘Oost West, Thuis Best’ op Delfts-blauwe tegeltjes soms ook verboden? Het zou mij niet verbazen (alleen al niet omdat deze bewuste Delftse spreuk inspeelt op anti-Koude-oorlogs-gevoelens).

Uiteraard had ik niet anders verwacht. Bronnen bij de luchtmacht vertellen mij dat zelfs de aanzienlijk kleinere tekst die ik vooruitlopend op mijn verzoek alvast had laten aanbrengen op het dak van mijn garage (‘GELOOF ZE NIET!’), slechts leesbaar tot vijftig meter hoogte, door helikopterpiloten van politie én Defensie werd gefotografeerd en gerapporteerd.

Het was overigens de tip van deze bronnen die mij bracht tot mijn symbolische en volkomen onschuldige actie voor het gemeentehuis. Niet toevallig verzwijgt de secretaris dat de pop van wethouder Onder den Pet die daar werd verbrand hooguit een oppervlakkige gelijkenis vertoonde met de man zelf. Het met bloed (noot: kippenbloed, van een lokale bio-boerderij) geschreven naambordje was er niet voor niets. Ketchup had ook van dienst kunnen zijn, ware het niet dat ik weiger dit product van het Amerikaanse imperialisme te gebruiken.

Overigens was van ‘explosies’, zoals de mainstream media beweerden, geen sprake. Wat er gebeurde was een normale chemische reactie bij het gebruik van kerosine, dat nu eenmaal forse steekvlammen veroorzaakt (al kunnen die natuurlijk geen staal doen smelten, zoals wij weten sinds 9/11). Dat de lokale brandweer in paniek raakte en de pop van de wethouder, een houten constructie zorgvuldig bedekt met papier-maché, daarbij door het glas van de gemeentelijke entree stootte, kan mij niet worden verweten. Ik weiger dan ook te zwichten voor de intimidatie van zogenaamde ‘schoonmaakkosten’.

Men had dit allemaal eenvoudig kunnen controleren op de door mij gemaakte YouTube-video van de actie, als het laffe bedrijf die niet (we kunnen ervan uitgaan: in opdracht) binnen enkele uren had verwijderd.

Ten slotte, dat mijn subsidieverzoek voor een doventolk (twee zouden alléén noodzakelijk zijn bij de langere video-colleges) zo achteloos wordt afgewezen beschouw ik dan maar, vergeleken bij de eerdere leugens, als heel ouderwets burgertje-pesten. Net als het bewust verhaspelen van mijn naam en titel in de adressering van de brief van de gemeentesecretaris.

U mag weten, ik laat het er niet bij zitten. Over het hoe kan ik nu nog geen mededelingen doen. Ik zeg al wel dit: papier-maché is geduldig!