Abonnementen

Jaarabonnementen (4 nummers) € 39,95

Studentenabonnement (4 nrs, tot 27 jaar) € 25,–

Losse nummers € 10,90

Aan een jaarabonnement in het buitenland zijn, naast de kosten voor het abonnement, ook verzendkosten verbonden. Neem hierover contact op met de abonnementenadministratie.

Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven, met vermelding van het oude en nieuwe adres en het nieuwe telefoonnummer. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven, uiterlijk 6 weken voor de volgende betalingsdatum.

Abonnementenadministratie

Virtùmedia

t.a.v. De Republikein

Postbus 595

3700 AN Zeist

E-mail: klantenservice@virtumedia.nl

Telefoon: 085-0407400.

Neem een abonnement!

Geef aan welk abonnement je wilt