Illustratie: Sjoerd de Jong

Professor Karel weet raad (12): Satan in de buurtsuper

Professor Karel beantwoordt  wekelijks brandende kwesties die leven bij zijn achterban over de tentakels van de Deep State. In deze  aflevering:  drama in de buurtsuper blijkt in gang gezet door de lange arm van Bill Gates.

 

Tekst en illustraties: Sjoerd de Jong

 

Beste professor,

Ik word gek van dat handenwassen. En waarom zegt Rutte er altijd ‘stuk’ bij? Waarom moet alles kapot? Onze elite heeft al zoveel schade aangericht!

Nou overkwam mij het volgende. Bij mijn super moet je sinds kort je handen in een apparaat steken voordat je een karretje pakt; dan wordt er van dat spul op je handen gespoten. Ik wil dat niet, want ik weet niet wat voor spul dat is en wat die apparaten allemaal voor informatie vastleggen. Maar toen ik dus zonder dat te doen de winkel inging, werd ik er door een beveiliger uitgezet. Hij pakte me zo hard beet dat mijn trui scheurde!

Nu krijg ik bovendien te horen dat hij aangifte tegen me heeft gedaan omdat ik hem een ‘zoon van Satan’ heb genoemd. Ja zeg! Je mag ook niks meer zeggen in dit land! Weet u raad?

Priscilla Dekker

 

Mij bereiken veel van deze verontrustende verhalen – terwijl ik dit tik krijg ik alweer enkele mails – maar het is toch elke keer weer schokkend om te lezen hoe onze autoriteiten omgaan met gewone mensen. Ik ben zelf gewend aan de hoon en minachting die men over zich heen krijgt zodra men de gevestigde waarheden durft te betwijfelen of als leugens ontmaskert. Maar ik kan mij nog weren; mensen die zich aanzienlijk minder in de zaken hebben verdiept – dat zijn de meesten – staan machteloos tegenover zulk overheidsgeweld.

Het apparaat dat u beschrijft, ken ik vermoedelijk uit mijn Japanse jaren. De overheid daar maakt er volgens mijn bronnen gebruik van om biometrische data van burgers op te slaan, onder het mom van volksgezondheid. Dat is hier ook de bedoeling, daar zijn duidelijke aanwijzingen voor, zoals dat bevel van Rutte om je handen kapot te wassen. Terwijl hij de zijne nu al maanden in onschuld wast, nietwaar.

Wat kunt u doen tegen deze machtswellust?

Ik zou u allereerst adviseren uw woorden staande te houden. Kijk, wat heeft u nu helemaal gezegd? ‘Satan’ is zoals bekend in tal van wereldgodsdiensten een gebruikelijke aanduiding voor de krachten van het kwade, die niet terugdeinzen voor het scheuren van een trui. Er zijn ook andere. verwante namen in omloop zoals Lucifer, Legioen, Beëlzebub of Bill (Gates). Denkt u ook aan de zestiende-eeuwse geleerde Dr. Faust, die zoals bekend een contract sloot met de demon Mefistofeles, om zijn machtshonger te bevredigen. Met dat duivelse pact was hij een voorloper van (Bill) Gates, die in onze tijd vergelijkbare afspraken heeft gemaakt met de WHO. Ook in de lichtere muziek is dit overigens een bestaand verschijnsel: de zanger Robert Johnson kocht in Mississippi zijn gitaarspel van de Duivel – en het is natuurlijk ook geen toeval dat de Rollende Stenen hun sympathie voor Satan juist uitdrukten in 1968, het jaar van het Tet-offensief in Vietnam, de studentenopstanden in Parijs en Mexico en de moorden op Martin Luther King jr. en Robert Kennedy. Toen werd dus al de mondiale machtsgreep van de elite in gang gezet die u zo bitter opbrak in de super.

Ik zou u daarom aanraden nader onderzoek te doen. Ik vermoed dat het geen toeval is dat juist deze naam u te binnen schoot bij deze beveiliger. U bent iets op het spoor. Het lijkt mij wenselijk dat u het bevolkingsregister van uw woonplaats opvraagt om na te gaan waar de man werd geboren en wat zijn afstamming is. Mogelijk stuit u op genealogische gegevens die uw bewering over zijn afkomst bevestigen. Let u in het bijzonder op achternamen die op welke manier dan ook in verband staan met de namen van grote Europese bankiersfamilies en andere financiers. Vindt u die, dan heeft u de functionaris geen onrecht gedaan, maar hem gewoon correct aangesproken.

De rekening voor de gescheurde trui zou ik in duplicaat doen toekomen aan de Stichting van Bill en Melinda Gates.