Over De Republikein

Achtergrond

Wapen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

In 1806 kwam er een einde aan onze republiek toen Napoleon Bonaparte zijn broer tot koning benoemde van de vazalstaat Nederland. In 1810 trad deze koning af en werd ons land  ingelijfd bij het Franse keizerrijk. In 1813 werd Nederland opnieuw een monarchie toen een nazaat van het huis van Oranje tot koning werd uitgeroepen, een situatie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Maar past een monarchaal systeem in welke vorm dan ook bij een samenleving op democratische grondslag?

Er bestaat in ons land geen consensus over hoe een democratische samenleving er precies uit zou moeten zien. Wel zijn veel Nederlanders zich bewust van de gevaren die onze rechten en vrijheden bedreigen. Een beproefde manier om deze gevaren het hoofd te bieden is om de burgers voortdurend te voeden met gedegen informatie. Geen democratie zonder geïnformeerde burgers die meedenken, meepraten en meebeslissen over rechten en plichten, vrijheden en verboden, wetten en regels. De Republikein informeert de burgers vier maal per jaar, diepgaand en lichtvoetig, polemisch en verbindend.

Over het tijdschrift

Het kwartaaltijdschrift De Republikein werd in 2005 opgericht uit onvrede met het erfelijk koningschap en om materiaal aan te dragen die de discussie over wat democratisch burgerschap werkelijk inhoudt zou kunnen stimuleren. Verantwoordelijk uitgever is Stichting De Republikein, KvK-nummer 34216964, RSIN-nummer 814087619. De stichting is gevestigd te Amsterdam, Entrepotdok 199. De exploitatie van het tijdschrift is sinds 2015 uitbesteed aan Virtùmedia te Zeist.

Wenken voor auteurs

Zelf een artikel schrijven? De Republikein stelt haar kolommen graag open. Uw stuk hoeft geen betrekking te hebben op de vraag naar de (on)wenselijkheid van het erfelijk koningschap. Alle onderwerpen die raken aan de uitdagingen waar onze parlementaire democratie voor staat, (cultuur)historische artikelen, literaire bijdragen en (auto)biografische notities zijn welkom. Bijdragen kunt u ter beoordeling toezenden aan redactierepublikein@gmail.com. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.