Home

Achtergrond

Wapen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Nederland was gedurende meer dan tweehonderd jaar een republiek. In 1588 vormden een aantal hertogdommen en steden de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, in 1795 opgevolgd door de op Franse leest geschoeide Bataafsche Republiek. In 1806 kwam er een definitief einde aan het republikeinse tijdperk toen Napoleon Bonaparte zijn broer Luigi Napoleone Buonaparte tot koning van Nederland, "Konijn van 'Olland", benoemde. In 1810 trad deze af en werd ons land onderdeel van het Franse keizerrijk. In 1813 werd Nederland opnieuw een monarchie toen een nazaat van het huis van Oranje tot koning werd uitgeroepen, een situatie die tot op de dag van vandaag voortduurt. Maar past een monarchaal systeem in welke vorm dan ook bij een samenleving op democratische grondslag?

Er bestaat in ons land geen consensus over hoe een democratische samenleving er precies uit zou moeten zien. Wel zijn veel Nederlanders zich bewust van de gevaren die onze rechten en vrijheden bedreigen. Een beproefde manier om deze gevaren het hoofd te bieden is om de burgers voortdurend te voorzien van gedegen informatie. Geen democratie zonder geïnformeerde burgers die meedenken, meepraten en meebeslissen over rechten en plichten, vrijheden en verboden, wetten en regels. De Republikein informeert zijn lezers vier maal per jaar, serieus en lichtvoetig, polemisch en verbindend.

Over het tijdschrift

Het kwartaaltijdschrift De Republikein werd in 2005 opgericht uit onvrede met het erfelijk koningschap en om materiaal aan te dragen die de discussie over wat democratisch burgerschap werkelijk inhoudt zou kunnen stimuleren. Verantwoordelijk uitgever is Stichting De Republikein, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 34216964. De stichting maakt zich sterk voor de continuïteit van dit in het Nederlandse perslandschap unieke medium. De exploitatie van het tijdschrift is sinds 2015 uitbesteed aan Virtùmedia BV, Zeist.

Zelf een artikel schrijven? De Republikein stelt haar kolommen graag open. Uw bijdrage hoeft geen betrekking te hebben op de vraag naar de (on)wenselijkheid van het erfelijk koningschap. Alle onderwerpen die raken aan de uitdagingen waar onze parlementaire democratie voor staat, (cultuur)historische artikelen, literaire bijdragen en (auto)biografische notities zijn welkom. Stuur uw bijdrage ter beoordeling aan redactierepublikein@gmail.com en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Donaties

Doneren mag!

Totaal: € -