200 jaar monarchie

JAARGANG 9, NR. 3, SEPTEMBER 2013

THEMA: 200 jaar monarchie

Wat maakt 1813 zo bijzonder?
Mart Rutjes

De Restauratie die alleen namen restaureerde
Joop van den Berg

Wat republikeinen werkelijk willen
Armen Hakhverdian m.m.v. Tom van der Meer

‘Wees gegroet en gehuldigd, Koning der Nederlanden’
Thomas von der Dunk

Twee ruiters en een koning
Hans Aarsman

Optochten, erepoorten en illuminaties
Paul Arnoldussen

Het imago van KoHo
Jaap Verheul

Een Volkspartij van lange rijen lakeien
August Hans den Boef

De monarchie: bron van voortdurend gedonder
Paul Bordewijk

En verder:

Politiek in prent: Koudwatervrees
Koos van Weringh

Van de redactie: Het is niet goed of het deugt niet
Rik Smits

Van de borreltafel

Een cold case uit het hart van de Koude Oorlog
August Hans den Boef

Quod licet 9: Liever geld dan kunst
Gerard Aalders

De Bataafse Staatsregeling van 1798

Aartsvaders: De anti-revolutionair
Matthijs Rooduijn

Boekbespreking: Koningin voor dag en nacht
Gerard Aalders

Gastcolumn: Van alles te vieren
Paul Schnabel