Prins Hendrik te midden van zijn jachtgezelschap toont zijn buit.

Column August Hans den Boef: Kroondomein

Tekst: August Hans den Boef

Al jaren is de sluiting van Kroondomein Het Loo in het jachtseizoen een steen des aanstoots. In 2018 nam de Tweede Kamer een motie aan die het domein heel het jaar open wilde houden, maar die strandde bij minister Schouten.
De hoogleraren Van Mourik en Voermans proberen het nu via de verplichtingen die voortvloeien uit de 4,7 miljoen euro natuursubsidie die het staatshoofd jaarlijks voor het beheer van het domein – staatseigendom – ontvangt. Als enige gesubsidieerde Nederlander is hij vrijgesteld van de conditie dat de 7200 hectaren 358 per jaar open moeten zijn.

Voermans kan slechts één verklaring voor de constructie bedenken: ‘Het staatshoofd wil ongestoord kunnen jagen’.
Maar dat is niet het geval volgens minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer van 4 september 2018. ‘De openstelling tussen 25 december en 14 september is vast onderdeel van het beheer en, naar de overtuiging van de rentmeester en de raad van beheer van het Kroondomein, essentieel voor de balans tussen houtproductie, de aanwezigheid van grote hoefdieren en de recreatiemogelijkheden.’ Zij rept nergens van ‘jacht’, maar eufemistisch van ‘faunabeheer’.

Iets anders dan wat het Hoofd Beheerszaken van het Kroondomein mij op 8 december 2008 schriftelijk antwoordde, op een vraag over de relatie tussen sluiting en jacht: ‘Dit is slechts ten dele vanwege de jacht.’ Ten dele, maar toch…?

Knap, hoe op alle mogelijke manieren de Oranjes voor zaken die duidelijk een privékarakter dragen, telkens weer de staatskas weten te vinden.

Gerrit Achterberg dichtte het al in 1956, ‘Kroondomein’, met deze slotverzen: ‘Borden verboden toegang weren streng/ verkeerde elementen, opdat geen/ verbastering zich bij u voordoen zal’.

Waardeer deze column!

Als je deze column waardeert en dat wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Met een grotere bijdrage steun je ons nog veel meer. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Mijn gekozen donatie € -