Category archive

Nieuws

Paul Damen over Hermelijnvlooien in poëzie: hoe de dichtkunst in naam van Oranje werd vermorzeld

in Nieuws
Illustratie: Gabriel Kousbroek

De Oranjes staan niet bekend als grote cultuurliefhebbers. De odes, ereverzen en lofzangen aan hun adres zijn er dan ook naar. Zelden werd zoveel literaire bagger, soms in opdracht, uitgestort als over hun koninklijke hoofden, zo ontdekte Paul Damen. Tekst Paul Damen De hermelijnvlo komt niet voor in de vrije natuur. Het is volgens internet…

Redde Felix Kersten het Nederlandse volk van deportatie naar Polen?

in Nieuws

De Finse heilsmasseur Felix Kersten, tijdens de oorlogsjaren de grote vertrouweling van SS-chef Heinrich Himmler, kreeg in 1950 een hoge onderscheiding uit handen van prins Bernhard omdat hij tijdens de Duitse bezetting het Nederlandse volk voor deportatie naar Polen zou hebben behoed. De eerste directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Posthumus kandideerde Kersten zelfs voor…

Congo: het knekelveld van Leopold II

in Nieuws
Illustratie: Dominique Claerbout

Met naar schatting 15 tot 20 miljoen doden geldt de kolonisatie van Congo door de Belgische koning Leopold II als een van de grootste misdaden tegen de mensheid. Lodewijk Brunt over een privéonderneming die uitmondde in een massaal knekelveld. Tekst Lodewijk Brunt Koning Leopold II was buitenmodel. Gewoonlijk de langste in het gezelschap, met een…

Column August Hans den Boef: Kroondomein

in Nieuws
Prins Hendrik te midden van zijn jachtgezelschap toont zijn buit.

Tekst: August Hans den Boef Al jaren is de sluiting van Kroondomein Het Loo in het jachtseizoen een steen des aanstoots. In 2018 nam de Tweede Kamer een motie aan die het domein heel het jaar open wilde houden, maar die strandde bij minister Schouten. De hoogleraren Van Mourik en Voermans proberen het nu via…

Column August Hans den Boef: Zihni Özdil en Olaf Tempelman bekeren zich tot monarchist

in Nieuws
Beeld uit de film Nineteen Eighty-Four, (1984). John Hurt als Winston Smith, die leert van Big Brother te houden.

Tekst: August Hans den Boef Het begon met Olaf Tempelman, die in de Volkskrant van 10 januari dit jaar bekende hoe hij gevallen was voor de ‘magie’ van de monarchie, toen hij zag hoe ons staatshoofd in een Rotterdamse achterstandswijk werd toegejuicht. Hij knoopte daaraan meteen de theorie vast dat de landen in het voormalige…

Het Nieuwe Leger, deel III: Het koffertje van Van Kleffens en het spel rond Wilhelmina’s vlucht

in dossier/Nieuws
De eerste zitting van het tweede kabinet De Geer, Den Haag 6 september 1939. Van links naar rechts Max Steenberghe, Willem Albarda, Adriaan Dijxhoorn, Gerrit Bolkestein, Pieter Sjoerds Gerbrandy, Eelco van Kleffens, Hendrik van Boeijen, Dirk Jan de Geer, Charles Welter en Jan van den Tempel. (Foto Wikipedia Commons)

Ko Smit schrijft exclusief voor de website van De Republikein een serie artikelen over de machinaties binnen de Nederlandse legertop en de regering voor, tijdens en na de bezetting. Hij baseert zich daarbij op het in 1970 verschenen Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog – Alternatieve Geschiedenis, een kritische analyse van de verhoren…

Column Gerard Aalders: De waanzin van Wilhelmina

in Nieuws
Illustratie: Joep

Na D-day lanceerde Wilhelmina het idee om de Duitse bevolking in de grensstreken met Nederland, gezinnen met kinderen niet uitgezonderd, te deporteren naar een of andere verre uithoek. Gelukkig nam geen enkele geallieerde bondgenoot haar serieus. Tekst Gerard Aalders Wilhelmina ging er als een haas vandoor toen er nog soldaten in haar naam sneuvelden. Het…

Hollandse holocaust: Excuses koning op hun plaats

in Nieuws
Oproep van de secretarissen-generaal Schrieke, Hirschfeld en Frederiks aan het Nederlandse volk om af te zien van het plegen van aanslagen en sabotagedaden, 1941: ‘Tracht dezen tijd te verstaan...’

Nergens in bezet West-Europa was het percentage dodelijke slachtoffers van de Holocaust zo groot als in Nederland. Het Nederlandse ambtelijke apparaat werkte op grote schaal mee aan de deportaties van Joodse burgers naar de vernietigingskampen. De excuses die premier Rutte hier recent voor aanbod waren niet afdoende. Verontschuldigingen van koning Willem-Alexander voor de vlucht van…

We waren gewaarschuwd

in Nieuws
Corona door de ogen van Paul Bommer

Roel van Duijn over de lakse politiek die waarschuwingen uit de wetenschap voor levensgevaarlijke virusaanvallen heeft genegeerd en de politieke munt die nu uit dit falen wordt geslagen door Trump, Poetin, Hsi Jinping en Orbán. Tekst: Roel van Duijn Is de coronacrisis de stilstand van de geschiedenis? Ik zit in een cirkel van anderhalve meter,…

ME zoekt Kalverstraat

in Nieuws

Tekst Ries Roowaan Het was een zonnige dag in april, onwaarschijnlijk mooi voor de tijd van het jaar. In de stad was het al jaren onrustig. Politie en krakers waren gevangen in een geweldsspiraal waaruit geen van beide partijen nog leek te kunnen ontsnappen. Pantserwagens tussen de huizen, brandende barricaden, opengebroken plaveisel: het herinnerde aan…

1 2 3 5
Go to Top