Category archive

Nieuws

Roel van Duijn over Thierry Baudet: De grootste complotdenker van het land op weg naar de macht

in Nieuws
Nederland, Amsterdam, 15 okt 2011 Occupybeweging bezet het beursplein. Het beursplein is bezet in navolging van amerikaanse steden waar betogers pleinen bezetten als protest tegen het kapitalistische systeem en de banken die de crisis hebben veroorzaakt. Roel van Duyn spreekt de betogers toe vanuit de geluidswagen Foto(c): Michiel Wijnbergh

Oud-gangmaker van Provo en de Kabouters Roel van Duijn buigt zich over het electorale succes van Thierry Baudet en signaleert alarmerende overeenkomsten tussen diens complottheorieën en de Dolkstootlegende die in het Duitsland van het Interbellum een extreemrechtse nachtmerrie tot leven wekte. Tekst: Roel van Duijn De zege van Thierry Baudet onthult dat Nederland minstens een-en-eenkwart…

Het bouwwerk van de EU moet nu echt af, en snel ook

in Nieuws
De roof van Europa, maker anoniem.

Het bouwwerk van de EU moet nu echt af, en snel ook, aldus Ricus van der Kwast in een essay waarin hij de euroscepsis van Thierry Baudet en Derk-Jan Eppink fileert als een economische zelfmoordstrategie. Tekst: Ricus van der Kwast Twee, hooguit drie uur met de auto en ik ben in Amsterdam, Parijs of Düsseldorf.…

Tijd is rijp voor een republikeinse partij die verder kijkt

in Nieuws

Het was volgens de Griekse mythe Zeus die vermomd als witte stier het Fenicische prinsesje Europa ontvoerde en zo de basis legde voor het mensensoort dat we tegenwoordig Europeanen noemen. Nog altijd koesteren deze Europeanen een voorliefde voor witte stieren – denk aan Thierry Baudet’s kalverliefde voor Donald Trump, het Hongaarse schrikbewind van Orban, de…

Koningsdag in Amersfoort: Oranje danst op het graf van Johan van Oldenbarnevelt

in Nieuws
De executie van Johan van Oldenbarnevelt gebeurde op wens van Oranje-stadhouder Prins Maurits.

In 2019 wordt herdacht dat de staatsman Johan van Oldenbarnevelt vierhonderd jaar geleden op het schavot werd onthoofd. De aanstichter van deze gruwelijke gebeurtenis was Maurits, prins van Oranje. Het is daarom onbegrijpelijk dat Koningsdag uitgerekend dit jaar werd gevierd in de geboorteplaats van Van Oldenbarnevelt. Tekst: Titus von Bönninghausen Tijdens een bezoek aan de…

Commentaar: Voorbij Baudet

in Nieuws

De komeetachtige transformatie van Forum voor Democratie bij de Statenverkiezingen van een groezelig bierkelder-gezelschap tot de grootste partij in de Eerste Kamer heeft een schokgolf veroorzaakt – en terecht. Het is schokkend te zien hoe kwetsbaar een gevestigde democratie in het digitale tijdperk is geworden voor primaire impulsen. Welbeschouwd zijn niet de dolgedraaide gymnasiast Thierry…

Koning Historisch Onbenul

in Nieuws
Illustratie: Ardy Beld

De banden tussen het Nederlandse koningshuis en dat van Saoedi-Arabië zijn helemaal niet zo hecht, bezwoer Willem-Alexander de Nederlandse pers in oktober 2018 tijdens een bezoek aan Londen, gevraagd naar een reactie op de moord op Jamal Khashoggi. De koning noemde die liquidatie op de Saoedische ambassade in Istanboel weliswaar ‘verschrikkelijk’, maar voerde vervolgens aan…

De monarchie is een Rotterdamse kwestie

in Nieuws
Manuel Kneepkens met Troelstra

Rotterdam is het epicentrum van het Nederlandse republikeinse streven, betoogde oud-fractieleider van de Rotterdamse Stadspartij Manuel Kneepkens op het symposium dat tijdschrift De Republikein in samenwerking met de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam hield in Spui 25 te Amsterdam ter herdenking van het 100-jarige jubileum van de ‘Novembercoup’ van P.J. Troelstra. Tekst Manuel…

Verbod tot toetsing aan de grondwet beschermt Oranje

in Nieuws
Illustratie: Gabriel Kousbroek

Het rechtsstatelijke instrumentarium van Nederland is dringend aan renovatie toe. Om te beginnen met de invoering van een Constitutioneel Hof en de opheffing van artikel 120 uit de Grondwet, het zogeheten ‘toetsingsverbod’, waar Femke Halsema zich sterk voor maakte. Tekst: Gerard van der Zwan Nederland is een net democratisch land waarin het recht op een…

Van Troelstra tot Wim Kok

in Nieuws
Illustratie: Gabriel Kousbroek

Verleden maand nam Nederland afscheid van Wim Kok. De laatste premier van socialistische huize in de Nederlandse geschiedenis werd uitgeluid met opmerkelijke warmte en genegenheid. Gevoelens die Kok bij leven beslist niet ten deel vielen. Is er nog hoop voor de PvdA? Hoewel de razernij van het Fortuynisme indertijd eerder Kok’s beoogde opvolger Melkert dan…

Telegram voor Wilhelmina

in Nieuws
De coup van Troelstra mobiliseerde vooral zijn tegenstanders

1918 was niet alleen het jaar van P.J. Troelstra’s couppoging, het was ook het oprichtingsjaar van de Republikeinsche Partij , die koningin Wilhelmina per telegram tot aftreden opriep. De partij had in het weekblad De Republikein zijn eigen persorgaan. In de editie van 11 november 1918 maakte het socialistische dagblad Het Volk gewag van de…

Go to Top