Category archive

Nieuws - page 2

Commentaar: Voorbij Baudet

in Nieuws

De komeetachtige transformatie van Forum voor Democratie bij de Statenverkiezingen van een groezelig bierkelder-gezelschap tot de grootste partij in de Eerste Kamer heeft een schokgolf veroorzaakt – en terecht. Het is schokkend te zien hoe kwetsbaar een gevestigde democratie in het digitale tijdperk is geworden voor primaire impulsen. Welbeschouwd zijn niet de dolgedraaide gymnasiast Thierry…

Koning Historisch Onbenul

in Nieuws
Illustratie: Ardy Beld

De banden tussen het Nederlandse koningshuis en dat van Saoedi-Arabië zijn helemaal niet zo hecht, bezwoer Willem-Alexander de Nederlandse pers in oktober 2018 tijdens een bezoek aan Londen, gevraagd naar een reactie op de moord op Jamal Khashoggi. De koning noemde die liquidatie op de Saoedische ambassade in Istanboel weliswaar ‘verschrikkelijk’, maar voerde vervolgens aan…

De monarchie is een Rotterdamse kwestie

in Nieuws
Manuel Kneepkens met Troelstra

Rotterdam is het epicentrum van het Nederlandse republikeinse streven, betoogde oud-fractieleider van de Rotterdamse Stadspartij Manuel Kneepkens op het symposium dat tijdschrift De Republikein in samenwerking met de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam hield in Spui 25 te Amsterdam ter herdenking van het 100-jarige jubileum van de ‘Novembercoup’ van P.J. Troelstra. Tekst Manuel…

Verbod tot toetsing aan de grondwet beschermt Oranje

in Nieuws
Illustratie: Gabriel Kousbroek

Het rechtsstatelijke instrumentarium van Nederland is dringend aan renovatie toe. Om te beginnen met de invoering van een Constitutioneel Hof en de opheffing van artikel 120 uit de Grondwet, het zogeheten ‘toetsingsverbod’, waar Femke Halsema zich sterk voor maakte. Tekst: Gerard van der Zwan Nederland is een net democratisch land waarin het recht op een…

Van Troelstra tot Wim Kok

in Nieuws
Illustratie: Gabriel Kousbroek

Verleden maand nam Nederland afscheid van Wim Kok. De laatste premier van socialistische huize in de Nederlandse geschiedenis werd uitgeluid met opmerkelijke warmte en genegenheid. Gevoelens die Kok bij leven beslist niet ten deel vielen. Is er nog hoop voor de PvdA? Hoewel de razernij van het Fortuynisme indertijd eerder Kok’s beoogde opvolger Melkert dan…

Telegram voor Wilhelmina

in Nieuws
De coup van Troelstra mobiliseerde vooral zijn tegenstanders

1918 was niet alleen het jaar van P.J. Troelstra’s couppoging, het was ook het oprichtingsjaar van de Republikeinsche Partij , die koningin Wilhelmina per telegram tot aftreden opriep. De partij had in het weekblad De Republikein zijn eigen persorgaan. In de editie van 11 november 1918 maakte het socialistische dagblad Het Volk gewag van de…

Symposium over Troelstra’s Novembercoup

in Activiteiten/Nieuws
Illustratie: Gabriel Kousbroek

Troelstra’s Novembercoup November 1918. Op het puin van de Eerste Wereldoorlog komt de ene na de andere monarchie ten val. Na het Russische tsarenrijk eindigt op 11 november het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk van de Habsburgers. De Duitse Kaiser Wilhelm II vlucht naar Nederland en de Duitse republiek wordt uitgeroepen. Tot in Zwitserland heerst de geest van…

Marokkaanse journalist wil Willem-Alexander aanklagen

in Nieuws
Journalist Hamid El Mahdaoui

De tot drie jaar gevangenisstraf veroordeelde Marokkaanse journalist Hamid El Mahdaoui kondigde aan dat hij een klacht zal indienen tegen de Nederlandse staat én koning Willem-Alexander bij het Europese Hof voor Mensenrechten wegens het verzwijgen van informatie over de smokkel van Russische wapens naar Marokko. De in Rabat geboren El Mahdaoui, oprichter en hoofdredacteur van…

Column Marcel van Roosmalen: Sprookjesboek

in Nieuws

Prins Bernard Junior is een succesvol zakenman. Hij bezit 349 pandjes in Amsterdam en een naar hem zelf genoemde beachclub in Zandvoort. Hij vindt zichzelf niet deskundig genoeg om te verschijnen op een hoorzitting over vastgoed van de Amsterdamse gemeenteraad. Eerst even over de bril.

Hans Hillen: populisme exit met districtenstelsel

in Nieuws

Hans Hillen, CDA-strateeg, oud-minister, heeft een oplossing tegen het oprukkende populisme in de aanbieding: de invoering van een districtenstelsel. Tekst: Gijs Korevaar

Go to Top