Tag archive

Maurits van den Toorn

De vergissing van Troelstra was alleszins begrijpelijk

in dossier
Dit artikel verscheen in De Republikein, nr 4, 2018

In de turbulente ‘Rode Week’ van november 1918 ging de grote revolutie die heel Europa in de greep kreeg ook aan het Koninkrijk der Nederlanden niet onopgemerkt voorbij. Vanuit Rotterdam proclameerde SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra de grote omwenteling. Nederland leek er die dagen wel degelijk rijp voor. Tekst: Maurits van den Toorn

Themanummer & symposium: De novembercoup van Troelstra in het revolutiejaar 1918

in Recente edities

In nummer 4/2018 van De Republikein uitgebreid aandacht voor het 100-jarige jubileum van de ‘coup’ van SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra in november 1918. Hoe dichtbij was Nederland in november 1918 bij de Grote Omwenteling? En hoe ging het verder tussen socialisten en het koningshuis? Een interview met PvdA-coryfee Arie van der Zwan over het gelijk…

Boeksignalementen

in Artikelen

  De verloren zoon

Tegenpolen in de sociaal-democratie

in Artikelen

De sociaaldemocratie kent vogels van uiteenlopende pluimage. Neem jhr. Marinus van der Goes van Naters, de flamboyante fractieleider van de PvdA in de eerste naoorlogse jaren. Of Max van der Stoel, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl. Twee mannen van totaal verschillende herkomst, karakter en wijze van optreden. Het is ‘de rode jonker’…

De man die Stanley naar Afrika zond

in Artikelen

Guikje Roethof schreef de biografie van Gordon Bennett, de Amerikaanse persmagnaat die Stanley naar Afrika stuurde, waarna hij door Leopold II werd geëngageerd voor de Congo-expedities. Tekst Maurits van den Toorn

Moeder aller republieken

in Artikelen

De onafhankelijkheidsstrijd van de Verenigde Staten in de achttiende eeuw zou je de ‘moeder aller onafhankelijkheidsoorlogen’ kunnen noemen. Dat verzet tegen Londen kreeg al snel ook anti-monarchale trekken, zo laat Frans Verhagen zien in zijn onlangs verschenen Geschiedenis van de Verenigde Staten. Tekst Maurits van den Toorn

Zwarte bladzijden met tinten oranje

in Artikelen

Zou het een modeverschijnsel zijn, een soort zelfhaat om in de geschiedschrijving vooral oog te hebben voor de verfoeilijke kanten van het eigen verleden? Of is het een reactie op de vooral protestants en oranje getinte geschiedschrijving? In zijn boek Zwarte Bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis ontvouwt Rob Hartmans een breed palet aan gruweldaden begaan…

Oranje in de letteren

in Artikelen/Recente edities

DE REPUBLIKEIN JAARGANG 13, NR.4, DECEMBER 2017 THEMA: Oranje in de letteren [divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″] INHOUD VAN DIT NUMMER Koning Felipe VI contra Catalonië – Republiek in aanbouw…. excuses voor de overlast Bart Gruson Hermelijnvlooien in poëzie, deel I – Gladstrijkers, jaknikkers en hielenlikkers Paul Damen Maharaja’s, nawabs en nizams – Praalhanzen en…

Nederlandse kabinetsformatie gebaat bij intuïtieve deadline

in Artikelen

Gemiddeld twee keer snel als in Nederland wordt in Duitsland een coalitieregering geformeerd. Politicoloog Peter Bootsma ging op zoek naar de verschillen. Het Nederlandse (in)formatieproces doet het tegenwoordig weliswaar zonder inmenging van de koning, maar is wel nodeloos opgetuigd met allerlei toeters en bellen.  

Wilhelmina lag dwars bij erkenning Sovjet-Unie

in Artikelen

Vijfentwintig jaar moest het duren voordat Nederland de Sovjet-Unie als staat wenste te erkennen. Lag het aan de toorn van Wilhelmina, die grote verliezen had geleden door de communistische machtsovername van 1917 en als kwart Romanov ook een deel van haar familie had verloren? Maurits van den Toorn volgt het spoor terug.  

Go to Top