Tag archive

Wilhelmina

Troelstra wist het zeker: Wilhelmina haalde Duitse ex-Kaiser naar Nederland

in dossier
Ex-Kaiser Wilhelm II wachtend bij de Nederlandse grens in november 1918

SDAP-leider Troelstra wist het zeker: de gevluchte Duitse ex-Kaiser Wilhelm II kwam in november 1918 op uitnodiging van zijn verre nicht koningin Wihelmina naar Nederland. Was het dankzij Wilhelmina dat de ‘Butcher of Berlin’ een proces wegens oorlogsmisdaden wist te ontlopen? Tekst: René Zwaap

De vergissing van Troelstra was alleszins begrijpelijk

in dossier
Dit artikel verscheen in De Republikein, nr 4, 2018

In de turbulente ‘Rode Week’ van november 1918 ging de grote revolutie die heel Europa in de greep kreeg ook aan het Koninkrijk der Nederlanden niet onopgemerkt voorbij. Vanuit Rotterdam proclameerde SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra de grote omwenteling. Nederland leek er die dagen wel degelijk rijp voor. Tekst: Maurits van den Toorn

De Thyssens: bankiers van Oranje en het Derde Rijk

in dossier
De Thyssen-familie bijeen in 1938 bij het huwelijk van Gabrielle Thyssen met de Nederlandse baron Adolphe Bentinck, die later als ambassadeur in Madrid van onschatbare waarde bleek te zijn bij de redding van het familiekapitaal dankzij de Nederlandse regering.

De Duitse dynastie van industriële en bankiers Thyssen koesterde nauwe banden met het Nederlandse koningshuis. Daardoor kon het imperium van de Thyssens na 1945 worden gered, ondanks de grote steun die zij aan het Hitler-regime hadden geboden. Tekst René Zwaap Beeld: Archief David Litchfield, auteur van ‘Art Macabre’ ‘Ik voel me miserabeler dan ik me…

Telegram voor Wilhelmina

in Nieuws
De coup van Troelstra mobiliseerde vooral zijn tegenstanders

1918 was niet alleen het jaar van P.J. Troelstra’s couppoging, het was ook het oprichtingsjaar van de Republikeinsche Partij , die koningin Wilhelmina per telegram tot aftreden opriep. De partij had in het weekblad De Republikein zijn eigen persorgaan. In de editie van 11 november 1918 maakte het socialistische dagblad Het Volk gewag van de…

Tegenpolen in de sociaal-democratie

in Artikelen

De sociaaldemocratie kent vogels van uiteenlopende pluimage. Neem jhr. Marinus van der Goes van Naters, de flamboyante fractieleider van de PvdA in de eerste naoorlogse jaren. Of Max van der Stoel, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl. Twee mannen van totaal verschillende herkomst, karakter en wijze van optreden. Het is ‘de rode jonker’…

Oranje in de letteren

in Artikelen/Recente edities

DE REPUBLIKEIN JAARGANG 13, NR.4, DECEMBER 2017 THEMA: Oranje in de letteren [divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″] INHOUD VAN DIT NUMMER Koning Felipe VI contra Catalonië – Republiek in aanbouw…. excuses voor de overlast Bart Gruson Hermelijnvlooien in poëzie, deel I – Gladstrijkers, jaknikkers en hielenlikkers Paul Damen Maharaja’s, nawabs en nizams – Praalhanzen en…

Wilhelmina lag dwars bij erkenning Sovjet-Unie

in Artikelen

Vijfentwintig jaar moest het duren voordat Nederland de Sovjet-Unie als staat wenste te erkennen. Lag het aan de toorn van Wilhelmina, die grote verliezen had geleden door de communistische machtsovername van 1917 en als kwart Romanov ook een deel van haar familie had verloren? Maurits van den Toorn volgt het spoor terug.  

De uitzonderingswetten van Oranje

in Artikelen

Naast  maar liefst dertig wetten, zijn er nog negen Koninklijk Besluiten (KB), negen ministeriële regelingen, vijf departementale regelingen, drie convenanten, negen brieven, vier privaatrechtelijke contracten en vier speciale regelingen (waaronder de ‘mediacode’) die allemaal bedoeld zijn om de Koninklijke Hoogheden (Koho’s) een voorkeursbehandeling te geven. Ze druisen allemaal in tegen het gelijkheidsbeginsel. Tekst: Gerard Aalders…

De brandende kampongs van koningin Wilhelmina

in Artikelen

Toeval of niet: zowel het begin als het einde van de periode-Wilhelmina werd gemarkeerd door buitensporig koloniaal geweld. Ten tijde van het aantreden van de jonge vorstin woedde de strijd om Atjeh en werd het Nederlandse gezag op Lombok met harde hand gevestigd. Het Nederlandse geweld was niet alleen bekend tot in de hoogste kringen,…

In naam van de Koning

in Artikelen

DE REPUBLIKEIN JAARGANG 12, NR.4, DECEMBER 2016 THEMA: Hoe krom is het recht? [divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″] INHOUD VAN DIT NUMMER Erfopvolging deed de deur dicht Gijs Korevaar: interview met Salima Belhaj Uitzonderingswetten voor Oranje-Nassau BV Gerard Aalders Rechtspraak in naam van de koning? H.U. Jessurun d’Oliveira Hoe krom kan het recht zijn? Essay…

Go to Top